Beköszöntő

Kedves Olvasóink!

 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat X. évfolyamának a 3. számát szeptemberben olvashatják. Az alábbiakban ebb?l ajánlunk figyelmükbe néhány írást.

Tanulmányok rovatban a tanári kérdezési stratégiákról, a gyermekek beszédér?l, valamint az esszészövegek grammatikai sajátosságairól olvashatnak tanulmányokat. A M?hely rovat egyik cikke cigány tanulók és tanáraik nyelvi attit?djével, a másik a tanulói portfólió alkalmazásával foglalkozik.

Szemle rovat egy online alkalmazott nyelvészeti folyóiratot és egy stilisztikai feladatgy?jteményt ismertet. A Kitekint? rovat egyik cikke egy alkalmazott nyelvészeti kutatásokkal foglalkozó kötetet mutat be, a másik írás témája pedig egy határon túli pedagógusképzési projekt bemutatása. A Mozaik rovat els? cikke a 20 éves Simonyi Zsigmond helyesírási versenyr?l, a második egy szövegalkotási pályázatról tudósít. A Postaláda rovat leveleinek szerz?i magyarországi és határon túli anyanyelvi versenyekr?l írnakNaptár rovatunkat és Facebook-oldalunkat folyamatosan friss hírekkel, a Könyvajánló rovatot pedig újabb ismertet?kkel b?vítjük.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a folyóiratnak a Tanulmányok, a M?hely, a Szemle, a Kitekint? és a Mozaik rovatában megjelen? cikkei – az MTA Könyvtár és Információs Központ támogatásával – 2016-tól nemzetközi DOI-azonosítót kapnak. A megjelent írások letölthet?k pdf-formátumban is, folyamatos oldalszámozással.

Kérjük, hogy Önök is vegyenek részt a 2017-ben tízéves jubileumát ünnepl? Anyanyelv-pedagógia folyóirat szerkesztésében. Írják meg véleményüket a megjelent írásokról, és küldjék el saját munkáikat, beszámolóikat, valamint javaslataikat a Könyvajánló és a Naptár rovatba! Az írásokat a foszerk@anyanyelv-pedagogia.hu címre várjuk. Kérjük, hogy a beküldött anyagokat a honlapunkon található szerz?i útmutató alapján készítsék el. Olvassanak és lájkoljanak bennünket a Facebookon is, és biztassák erre ismer?seiket!

Köszönjük szépen h?ségüket és támogatásukat.

 

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat szerkeszt?sége

 

Oldaltérkép                     Szerzőink figyelmébe                     © Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2008–